اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

نجف لک زایی

علوم سیاسی هیات علمی استاد گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم (علیه السلام) و رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

nlakzaeeisca.ac.ir

سردبیر

حسین الهی نژاد

کلام (دانشیار و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)

h.elahinejadisca.a.ir

اعضای هیات تحریریه

غلامرضا بهروزی لک

علوم سیاسی (استاد تمام و عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم)

behroozlakgmail.com

سیدمسعود پورسیدآقایی

فقه و اصول (استاد و مسئول مؤسسه آینده روشن)

masoud.pa313gmail.com

نعمت الله صفری فروشانی

تاریخ (استاد تمام و مدیر گروه تاریخ جامعه المصطفی العالمیه)

n.safari8gmail.com

سیدرضی موسوی گیلانی

هنر و رسانه (دانشیار و عضو هیأت علمی ادیان مذاهب)

s_razi2003yahoo.com

محمدهادی همایون

فرهنگ و ارتباطات (استاد تمام و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) )

homayoonisu.ac.ir

حسن یوسفیان

کلام ، فلسفه ، الهیات و معارف اسلامی (دانشیار و عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی(ره)

hasanusofiangmail.com

مهدی یوسفیان

کلام (استادیار و عضو شورای علمی مرکز تخصصی مهدویت)

yousefian313gmail.com

کارشناس نشریه

محمدنبی سعادت فر

لیسانس حقوق Executive expert

mmnabe2000gmail.com
02531156909

ویراستار انگلیسی

محمدرضا عموحسینی

زبان انگلیسی مترجم چکیده و منابع انگلیسی

mramouhosseini.ir
mra13767gmail.com

دبیر اجرایی

مسلم کامیاب

دبیر تحریریه

moslemkamyab61gmail.com
09131585803