اهداف و چشم انداز

  1. تعمیق فرهنگ مهدویت در جامعه؛
  2. توسعه تحقیقات و پژوهش در حوزه مهدویت؛
  3. پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و مسائل مهدویت؛
  4. ارتقای سطح معرفتی مردم نسبت به مباحث مهدویت؛
  5. بسترسازی جهت پرورش مهدی‌پژوهان و محققان مهدوی؛
  6. آسیب‌شناسی و نقد جریان‌های انحرافی مهدویت؛
  7. تبیین مبانی فلسفی، کلامی و اعتقادی مهدویت؛
  8. تولید محتوای مباحث جدید مهدویت؛
  9. تبیین و توسعه مباحث درجه دو مهدویت؛
  10. بسترسازی جهت نظریه‌پردازی و مرجعیت علمی در حوزه مهدویت.