تماس با ما

نشانی: قم ـ پردیسان، انتهای بلوار دانشگاه، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، طبقه همکف، اداره نشریات. صندوق پستی: 3688 /37185 * کد پستی 3749155435

تلفن: 31156909ـ 025 سامانه نشریه: jm.isca.ac.ir


CAPTCHA Image