خوانش آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی ره از آموزۀ انتظار فرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموختۀ حوزۀ علمیۀ قم و استادیار گروه فلسفه و کلام پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق ع.

10.22081/jm.2023.67187.1077

چکیده

انتظار آموزه‌ای وحیانی با خاستگاه روایی است. مسئلۀ انتظار جزء جدانشدنی مسئلۀ مهدویت و یکی از کلیدواژه‌های اصلی فهم مذهب و حرکت اساسی، عمومی و اجتماعی به سمت اهداف والای تشیع است. انتظار فرج همچون منشوری چندضلعی که دارای زاویه‌های متعددی است، مهم‌ترین عامل تحرک و پویایی و امید به آیندۀ روشن جهان به شمار می‌‌رود؛ همان‌گونه که می‌تواند درمانگر
دردهای فردی و اجتماعی بشر امروز باشد. اما مسئلۀ مهم خوانش از انتظار است. اینکه هدف از طرح انتظار در دستگاه معرفتی امامیه کدام گونه از آن است، هستۀ اصلی نگاشتۀ پیش رو را شکل می‌دهد که تلاش می‌شود با روش تحلیلی پاسخ آن واکاوی شود؛ انتظارِ زمینه‌ساز رکود، عقب‌ماندگی و فرار از مسئولیت و تسلیم در برابر زیاده‌خواهی و ستم و یا انتظارِ عالمانه، قرین با امید، خداباوری و توحیدمحوری، عدالت‌خواهی، مبارزه با فساد و ظلم، ایثار، تلاش و مجاهدت. از نگاه آیت‌الله صافی ره مقولۀ انتظار فرج پویا در دو خوانش جلوه‌گر می‌شود که در معنای خاص آن با موضوع ظهور ارتباط کاملی دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ayatollah Safi Golpayegani's Perspective on the Doctrine of Intizar Faraj

نویسنده [English]

  • Mohammad Taghi Shaker
Graduate from Islamic Seminary of Qom and faculty member of Imam Sadegh Research Institute.
چکیده [English]

The waiting for (reappearance of Imam Mahdi) is a revelatory doctrine with a narrative origin. The issue of the waiting is an inseparable part of the issue of Mahdiism and one of the main keywords for understanding the religion and the fundamental, general, and social movement towards the lofty goals of Shia. Intizar Faraj (The waiting for reappearance of Imam Mahdi), like a polygonal prism with many angles, is considered the most important factor of mobility and dynamism and hope for a bright future of the world. It can also be the healer of individual and social pains of humans today. However, the important issue is the perspectives about the waiting. What is the purpose of the waiting in the epistemological system of the Imamiyah, is the main topic of the present article, which is tried to be analyzed with the analytical method. The waiting as the basis of stagnation, backwardness and escaping from responsibility and submission to extravagance and oppression or the scholarly waiting, associated with hope, belief in God and monotheism, seeking justice, fighting against corruption and oppression, sacrifice, effort and struggle. From Ayatollah Safi's point of view, the concept of waiting for the dynamic intizar faraj is manifested in two views, which in its special meaning is completely related to the theme of reappearance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intizar Faraj
  • Hope
  • Ayatollah Safi
  • Resistance
  • Dynamism