مصاف حق و باطل در فرهنگ انتظار و مکتب شهید سلیمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادتمام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.

10.22081/jm.2023.64358.1058

چکیده

در عصر غیبت مصاف حق و باطل در فضای انتظار با رهبری ولی فقیه به‌عنوان نمایندۀ امام زمان# انجام می‌گیرد. در دوران معاصر، امام خمینی و امام خامنه‌ای به عنوان رهبران انقلاب با همراهی مردم و رزمندگان اسلام، در رأس آنها شهید حاج قاسم سلیمانی در برابر استکبار جهانی و پیروانشان ایستاده و مصاف حق علیه باطل را رقم زده‌اند. مکتب شهید سلیمانی که بر گرفته از مکتب دو رهبر انقلاب است، با بهره‌گیری از شاخصه‌های انتظار نظیر: امیدواری، بالندگی، مقاومت، تاب‌آوری و ... سبک و روش خاصی را در برابر استکبار و صهیونیسم جهانی به نمایش گذاشته است. در این نوشتار با طرح پرسشی از کیفیت رابطه میان مکتب شهید سلیمانی با انتظار در مصاف حق و باطل به پژوهش پرداخته و با جمع‌آوری اطلاعات به شیوۀ کتابخانه‌ای و اسنادی همراه با پردازش داده‌ها به روش توصیفی و تحلیلی تحقیق شده است. اهداف و دستاورد این پژوهش الگودهی و شجاعت‌بخشی به مردم ایران و خاورمیانه در مبارزه با استکبار و صهیونیسم جهانی و نهادینه‌سازی فرهنگ مبارزه در میان مسلمانان و جوامع اسلامی با رویکرد ملّی و فراملّی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The War between Right and Wrong in the Culture of the Waiting and the School of Shahid Soleimani

نویسنده [English]

 • Hossein Elahinejad
Full professor, Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran
چکیده [English]

In the Age of Occultation, the confrontation between right and wrong takes place in the condition of the waiting (for Imam Mahdi) with the leadership of the Wali Faqih as the representative of Imam Zaman. In the contemporary era, Imam Khomeini and Imam Khamenei, as leaders of the Islamic revolution of Iran, accompanied by the people and warriors of Islam, headed by Shahid Haj Qasem Soleimani, stood against the arrogance of the world and their followers and set up a confrontation between right and wrong. The school of (thought) Shahid Soleimani, which is derived from the school of the two leaders of the revolution, has displayed a special style and method against arrogance and global Zionism by using the strategies of the waiting, such as the strategy of hope, growth, resistance, resilience, etc. This article has dealt with the quality of the relationship between the school of Shahid Soleimani and the waiting of right and wrong, and it has been examined by collecting data through a library and documentary method along with data processing in a descriptive and analytical way. The goals and achievement of this study is to set an example and give courage to the people of Iran and the Middle East in fighting against arrogance and global Zionism and institutionalizing the culture of fighting among Muslims and Islamic societies with a national and transnational approach.

کلیدواژه‌ها [English]

 • The two Imams of the Islamic Revolution
 • Shahid Soleimani
 • confrontation between right and wrong
 • the waiting
 • resistance
 1. * قرآن کریم

  1. آقاجعفری، هما. (1386). آرمان‌شهر از دیدگاه مکاتب و فلاسفه. مجله حدیث زندگی، شماره 38، برگرفته از سایت: ir/d91534:// https
  2. ابن منظور، محمد. (1419ق). لسان العرب (ج5، 10،11). بیروت: دار احیاء التراث العربی، مؤسسه التاریخ العربی.
  3. الهی‌نژاد، حسین. (1394). مهدویت مبنای دین‌شناختی ولایت فقیه در تحکیم نظام جمهوری اسلامی ایران. مجله پژوهش‌های مهدوی، شماره ‌15، صص 65 -
  4. جوادی آملی، عبدالله. (1386). رحیق مختوم (محقق: حمید پارسانیا، ج5). قم: اسرا.
  5. حافظ برسی، رجب بن محمد. (1422ق). مشارق انوار الیقین. بیروت: اعلمی.
  6. خامنه‌ای، سید علی. (27/10/1398). بیانات در خطبه‌های نماز جمعه. برگرفته از: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای https://b2n.ir/g11466
  7. خامنه‌ای، سیدعلی. (13/10/1398). در پیام شهادت حاج قاسم. برگرفته از: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای https://khl.ink/f/44554
  8. خامنه‌ای، سیدعلی. (18/10/1398). بیانات در دیدار با مردم قم. برگرفته از: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای https://khl.ink/f/44628
  9. خامنه‌ای، سیدعلی. (27/05/1387). بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم در روز نیمۀ شعبان.‏ برگرفته از: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای https://b2n.ir/t45065
  10. خامنه‌ای، سیدعلی. (29/10/1383). بیانات در پیام به کنگره عظیم حج سال. برگرفته از: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای https://b2n.ir/x04090
  11. خامنه‌ای، سیدعلی. (30/11/1370). بیانات در سخنرانی در اجتماع بزرگ مردم قم در سالروز میلاد حضرت مهدی عج، برگرفته از: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای https://b2n.ir/s30882
  12. خامنه‌ای، سیدعلی. (31/6/1399). بیانات در آیین تجلیل پیشکسوتان دفاع مقدس. برگرفته از: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای https://khl.ink/f/46525
  13. خمینی، روح‌الله. (1389). صحیفه امام (ج21،16). تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى ره.
  14. راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (1412ق). مفردات قرآن (ج1). بیروت: دارالاسلامیه.
  15. رحیم‌پور، فروغ السادات. (1385). تحلیلی از ساختار حق و باطل در قرآن با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان. پژوهش دینی، شماره‌13، صص 147-165.
  16. رستمی‌زاده، رضا. (1379).حق و باطل از دیدگاه امام علی7، فصلنامه معرفت، شماره 39، صص 38-46.
  17. رمضانی، علی. (1390). معنای حق در نگاه اندیشمندان اسلامی. مجله معرفت حقوقی، شماره 2، صص 89-112.
  18. سلیمانی، قاسم. (1399«الف»). میثاق‌نامه مکتب حاج قاسم. تهران: نشر حفظ آثار حاج قاسم.
  19. سلیمانی، قاسم. (1399«ب»). از چیزی نمی‌ترسم. تهران: مکتب حاج قاسم.
  20. صادقی تهرانی، محمد. (1388). ترجمان فرقان (ج3). قم: شکرانه.
  21. صدرای شیرازی، محمد. (1360). شواهد الربوبیه (ج1، چاپ دوم). مشهد: المرکز الجامعی للنشر.
  22. ضیایی‌فر، سعید. (1386). درنگی در اصطلاح مکتب فقهی. مجله کاوشی نو در فقه اسلامی، شماره53، صص 165-175.
  23. طباطبایی، سیدمحمدحسین. (1417ق). المیزان (ج2). قم: جامعه مدرسین.
  24. فاروق، عبدالخالق. (1399). نشست «ویژگی‌های الگوی راهبردی از نگاه شهید سلیمانی». (13/10/1399). به نقل از پایگاه اطلاع‌‌رسانی سفارت جمهوری اسلامی استکهلم،
   FI https://b2n.ir/f58852
  25. قرائتی، محسن. (1383). تفسیر نور (ج7،6). تهران: مرکز فرهنگی درس‌های از قرآن.
  26. قرضاوی، یوسف. (1360). حق و باطل از دیدگاه قرآن. تهران: نشر فرهنگ قرآن.
  27. کارگر، رحیم. (1385). مهدویت و فرجام ستیز حق و باطل. مجله انتظار موعود، 7(19)، صص 87-136.
  28. کلینی، محمد. (1365). کافی (ج1). تهران: دار الکتب اسلامیه.
  29. مصطفوی، حسن. (1386). التحقیق (ج2). تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  30. مطهری، مرتضی. (۱۳۶۹). حق و باطل. تهران: صدرا.
  31. مطهری، مرتضی. (1385) مجموعه آثار (ج2). تهران: صدرا.
  32. مقرمی قیومی، احمد. (1405ق). المصباح المنیر (ج2). قم: دارالهجره.
  33. مکارم شیرازی، ناصر. (1374). تفسیر نمونه (ج19). قم: جامعه مدرسین.