تبیین و شرح حکمت و کارکرد غیبت از دیدگاه امام خامنه‌‌ای مدظله‌العالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه امام صادق

چکیده

در خصوص حکمت غیبت و ظهور، دیدگاه‌های متعددی وجود دارد که از آن میان، کلام گهربار امام صادق(ع) مبنی بر پوشیده ماندن این حکمت تا ظهور و همراستا‌بودن آن با غیبت‌های حجج الهی پیشین می‌تواند بسیار راه‌گشا باشد. همراه‌بودن این تعلیل با دیدگاه حضرت امام خامنه‌ای مبنی بر لزوم وقوع غیبت و انتظار حتی با فرض به ثمر نشستن غدیر، سبب تأمل بیشتر در موضوع و نگارش این مقاله شده است. در این مقاله با نگرش تحلیلی و تبیینی به دو مقوله غیبت و ظهور، نه به‌عنوان یک جریمه برای مؤمنان سست‌ایمان‌که به‌عنوان یک سنت الهی و یک چرخه دائمی بر محور ظهور و شناخت کامل از امام و جایگاه ولایی او اذعان شده است. این امر در تاریخ از ابتدای دعوت انبیای عظام و پیش از بعثت آغاز شده و تا ماجرای غدیر خم و سپس در عاشورا و سرانجام تا دوره غیبت امام عصرعج ادامه داشته است. همچنین با توجه به پیوستگی این حوادث تاریخی ذیل مفهوم قیامت کبرا، این چرخه پس از ظهور در دوران رجعت و تا قیامت نیز استمرار یافته، سازوکار اصلی سوق دادن انسان‌ها ذیل امام معصوم به سوی قیامت خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Wisdom and Function of Occultation from the Viewpoint of Ayatollah Khamenei

نویسنده [English]

  • محمد هادی همایون
هیئت علمی دانشگاه امام صادق
چکیده [English]

With regard to the wisdom of occultation and reappearance, there are several viewpoints, among which the fluent words of Imam Sadegh that this wisdom should be covered until its reappearance and its alignment with the occultations of the previous divine Hujjas, can be very helpful. Accompanying this explanation with Imam Khamenei's viewpoint on the necessity of occultation and waiting, even assuming that Ghadir will bear fruit, has led to more reflection on the subject and writing of this paper. In this article, with an analytical and explanatory approach, the two topics of occultation and reappearance have considered, not as a punishment for weak believers, but as a divine tradition and a permanent cycle for the reappearance and full knowledge of the Imam (Mahdi) and his guardianship position. This has started in history from the beginning of the invitation of the great prophets and before the Bi'tha and has continued until the story of Ghadir Khum and then in Ashura and finally until the era of the occultation of Imam Mahdi (a). In addition, with regard to the continuity of these historical events under the concept of Kobra Resurrection, this cycle has been continued after the reappearance during the Raj'a period and until the Resurrection, and it will be the main mechanism to lead human beings under the Infallible Imam to the Resurrection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wisdom of occultation
  • reappearance
  • Ashura
  • Resurrection
  • Bi'tha
  • Ghadir
* قرآن کریم.
* مفاتیح الجنان.
1. ابن أبی زینب، محمد بن ابراهیم. (1397ق). الغیبه. تهران: نشر صدوق.
2. ابن بابویه، محمد بن على (شیخ صدوق). (1395ق). کمال الدین و تمام النعمه. تهران: انتشارات اسلامیه.
3. ابن بابویه، محمد بن على (شیخ صدوق). (1398ق). التوحید. قم: جامعه مدرسین.
4. ابن بابویه، محمد بن على (شیخ صدوق). (1413ق). من لایحضره الفقیه. قم: انتشارات اسلامى.
5. ابن طاووس، على بن موسى. (1330ق). جمال الأسبوع. قم: دار الرضى.
6. ابن طاووس، على بن موسى. (1348). اللهوف )مترجم: فهرى(. تهران: جهان.
7. ابن قولویه، جعفر بن محمد. (1356). کامل الزیارات. نجف اشرف: دار المرتضویه.
8. اربلى، على بن عیسى. (1381). کشف الغمه. تبریز: بنى هاشمى.
9. بحرانى، سید هاشم بن سلیمان. (1374). البرهان. قم: مؤسسه بعثه.
10. بهاءالدین نیلى نجفى، على بن عبدالکریم. (1360). منتخب الأنوار المضیئه (چاپ اول). قم: مطبعه الخیام.
11. حلى، حسن بن سلیمان بن محمد. (1421ق). مختصر البصائر (چاپ اول). قم: مؤسسه النشر الإسلامی.
12. خامنه‌ای، سیدعلی. (29/10/1384). دیدار با اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق×. برگرفته از: پایگاه اطلاع‌‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌‌الله خامنه‌‌ای https://b2n.ir/780062
13. خزاز رازى، على بن محمد. (1401ق). کفایه الأثر. قم: بیدار.
14. شهید اول، محمد بن مکى. (1410ق). المزار )چاپ اول(. قم: مدرسه امام مهدى عج.
15. طبرسى‏، احمد بن على. (1403ق‏). الإحتجاج )چاپ اول(. مشهد: نشر مرتضی.
16. عیاشى، محمد بن مسعود. (1380ق). تفسیر العیاشی (چاپ اول). تهران: المطبعه العلمیه.
17. فیض کاشانى، محمد بن شاه مرتضى. (1415ق). تفسیر الصافی (چاپ دوم). تهران: مکتبه الصدر.
18. قطب‌الدین راوندى، سعید بن هبه الله. (1409ق). الخرائج و الجرائح (چاپ اول). قم: مؤسسه امام مهدى عج.
19. قمى، على بن ابراهیم. (1404ق). تفسیر القمی (چاپ سوم). قم: دار الکتاب
20. کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق. (1407ق). الکافی (چاپ چهارم). تهران: دارالکتب الإسلامیه.
21. مجلسى، محمد باقر بن محمدتقى. (1403ق). بحار الأنوار (چاپ دوم). بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
22. مفید، محمد بن محمد. (1413ق الف). الإرشاد (چاپ اول). قم: کنگره شیخ مفید.
23. مفید، محمد بن محمد. (1413ق ب). الأمالی (چاپ اول). قم: کنگره شیخ مفید.
24. یزدی حائری، علی. (1426ق). الزام الناصب. قم: دار انوار الهدی.